15 maart 2019

U gaf ons een 8,3!

header

Over het jaar 2018 is door BWGS het periodieke klanttevredenheidsonderzoek uitgezet. De respons van het onderzoek betrof 49 respondenten. De algemene waardering van deze respondenten over het fonds betrof een 8,3. De hoge tevredenheid had met name betrekking op de snelheid van de afhandeling van de vergoedingsverzoeken en de duidelijkheid in het contact met de klanten.

Vanuit het onderzoek bleek dat ongeveer 40% van de respondenten het Reglement enigszins duidelijk of zelfs enigszins onduidelijk vinden. De aanstaande modernisering van het Participatiefonds is aanleiding voor BWGS om ook kritisch de eigen processen en het eigen Reglement te beoordelen en om mogelijk met een vereenvoudigd Reglement te komen. Tot die tijd kunt u uiteraard altijd contact opnemen met één van de medewerkers voor meer informatie en achtergrond met betrekking tot het Reglement.

Verder gaf ongeveer één derde van de respondenten aan open te staan voor een nadere oriëntatie op de mogelijkheid van het inzetten van uitkeringsgerechtigden bij een openstaande vacature op de school. Dit biedt aanknopingspunten voor verdere uitwerking. Eén van onze speerpunten voor 2019 is namelijk het versterken van de arbeidsmarktbemiddelingsrol van BWGS. Mede vanwege het lerarentekort heeft BWGS ongetwijfeld zicht op een bron van potentiele leerkrachten, onderwijsassistenten etc. voor de aangesloten scholen.

Heeft u hiervoor suggesties en ideeën? Neem ook in dat geval gerust eens contact met ons op.

Als fonds zijn we blij met de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek. Ook de komende periode zetten wij ons weer maximaal in. Wij willen de respondenten hartelijk bedanken voor het invullen van de vragenlijst.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99