24 juli 2019

Reglement 2019-2020

Nieuws_BWGS_5

Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft het bestuur van BWGS het Reglement geactualiseerd. De wijzigingen ten opzichte van het schooljaar 2018-2019 worden hieronder kort uiteengezet.

  • Toevoeging artikel 3.1a: Regeling vrijstelling instroomtoets

Er is een vrijstelling voor de instroomtoets ingevoerd voor werkgevers die iemand vanuit een werkloosheidsuitkering aannemen. Als blijkt dat het dienstverband toch onverhoopt moet worden beëindigd, dan kan men (in geval van een gegronde ontslagprocedure) onder voorwaarden in aanmerking komen voor deze vrijstelling.

  • Indien werkgever aan inspanningsverplichting categorie B (ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie ) moet voldoen dan geldt dat voor werknemer een DISC & Drijfverenanalyse wordt ingekocht bij BWGS. Dit is opgenomen in ‘Modelverklaring aanbod ondersteuning extern’ (bijlage 4).

Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde BWGS Reglement, kunt u contact opnemen met ondergetekende. Het volledige geactualiseerde BWGS-Reglement kunt u hier downloaden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99