28 juni 2019

Premierestitutie 2018

Nieuws_BWGS_10

Het bestuur van BWGS heeft besloten om, na een positief boekjaar, een bedrag te restitueren. De verdeling van dit bedrag over de deelnemende scholen vindt plaats naar rato van de in het verleden betaalde premies. De aangesloten schoolbesturen ontvangen deze week een brief waarin de hoogte van dit bedrag wordt vermeld.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99