19 maart 2015

Premierestitutie 2014

Nieuws_BWGS_11

Het bestuur van BWGS heeft besloten om, na een positief boekjaar, wederom een bedrag te restitueren. De verdeling van dit bedrag over de deelnemende scholen vindt plaats naar rato van de in het verleden betaalde premies. De aangesloten schoolbesturen ontvangen deze week een brief waarin de hoogte van dit bedrag wordt vermeld.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99