16 november 2015

Premie zelfstandig wachtgeldbeleid

Nieuws_BWGS_5

Momenteel wordt de door u verschuldigde premie door uw administratiekantoor overgemaakt aan het Participatiefonds. Het Participatiefonds stort deze premie door aan BWGS.

Met ingang van 1 januari 2016 zal BWGS voortaan zelf de premie gaan incasseren bij de bij haar aangesloten scholen. Ook zal BWGS in de toekomst de hoogte van de premie zelfstandig mogen bepalen. Dit heeft als voordeel dat de premie kan worden bijgesteld naar het door BWGS benodigde niveau.

Om deze premie te kunnen incasseren, dient er een machtiging te worden verleend door het schoolbestuur. De bij BWGS aangesloten scholen ontvangen deze week hierover een brief en machtigingsformulier. Het machtigingsformulier kunt u ook hier downloaden.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99