27 augustus 2015

Nieuw reglement BWGS 2015 -2016

Nieuws_BWGS_6

Met ingang van het nieuwe schooljaar heeft het bestuur van BWGS het Reglement geactualiseerd. Bij herziening van het reglement is steeds geprobeerd deze zoveel mogelijk te laten aansluiten op het reglement van het Participatiefonds. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort uiteengezet.

  • Vrijstelling van toetsing bij vergoedingsverzoeken
    Er is een nieuw formulier toegevoegd, te weten bijlage 6, waarmee de werkgever vrijstelling van toetsing aan de voorwaarden kan aanvragen. Dit is mogelijk bij beƫindiging van een dienstverband op grond van wederzijds goedvinden vanwege ziekte / arbeidsongeschiktheid (minder dan 35% WIA), of op grond van ontbinding van een vast dienstverband wegens formatieve beƫindigingsgronden. BWGS zal dan beoordelen of vrijstelling kan worden verleend. Ondersteuning bieden bij het vinden van een werkkring buiten de organisatie blijft wel nodig.
  • Afwijzing vergoedingsverzoek
    Aan de gronden voor een zekere afwijzing van een vergoedingsverzoek door BWGS is een grond toegevoegd, namelijk als de werkgever het dienstverband niet herstelt, terwijl hij daartoe door een uitspraak van de rechter is veroordeeld. Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde BWGS Reglement, kunt u contact opnemen met een medewerker van BWGS. Het volledige geactualiseerde BWGS-Reglement kunt u hier downloaden.
Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99