9 april 2015

Jaarverslag Stichting BWGS

Nieuws_BWGS_1

In het voor u liggende jaarverslag legt het bestuur van de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS) verantwoording af over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen bij BWGS in het jaar 2014. Het jaarverslag bevat een bestuursverslag, de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant. In dit jaarverslag wordt aandacht besteed aan de organisatie, ontwikkelingen en de financiƫle situatie van BWGS. Dit jaarverslag zal worden aangeboden aan de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Download het jaarverslag (PDF)

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99