11 april 2016

Jaarverslag BWGS 2015

Nieuws_BWGS_6

In het voor u liggende jaarverslag legt het bestuur van de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS) verantwoording af over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen bij BWGS in het jaar 2015.

Het jaarverslag bevat een bestuursverslag, de jaarrekening en de controleverklaring van de accountant. In het jaarverslag wordt aandacht besteed aan de organisatie, ontwikkelingen en de financiƫle situatie van BWGS.

Dit jaarverslag is reeds aangeboden aan de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99