6 juni 2018

Welke gevolgen heeft de AVG voor BWGS?

cyber-security-3400657_1280

Op 25 mei is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking getreden. Dit heeft ook voor de scholen die aangesloten zijn bij BWGS gevolgen. Omdat BWGS net als vele andere organisaties gegevens verwerkt, is er een verwerkersovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst wordt uitgelegd binnen welke kaders BWGS de gegevens van uw school verwerkt. Voor deze overeenkomst is gesteund op de verwerkersovereenkomst van VGS, de organisatie waarmee BWGS nauw samenwerkt (met name met het administratiekantoor van VGS). Inmiddels is de verwerkersovereenkomst verstuurd en van veel scholen hebben wij de overeenkomst ondertekend ontvangen. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kunt u de verwerkersovereenkomst alsnog ondertekenen en retour sturen naar BWGS.

Privacyverklaring

Naast de verwerkersovereenkomst is er ook een privacyverklaring van BWGS beschikbaar. Deze kunt u hier vinden. BWGS vindt het belangrijk om zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan waarover wij beschikken en houdt zich bij het verwerken van deze gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. In de AVG is vastgelegd hoe een organisatie moet omgaan met persoonsgegevens. BWGS hanteert een privacyverklaring, waarin we beschrijven welke persoonsgegevens we van leden, klanten en relaties verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen, hoe we ervoor zorgen dat we die gegevens goed beveiligen en wat uw rechten zijn.

Brief Participatiefonds

Verder hebben veel schoolbesturen een brief gehad van het Participatiefonds, waarin zij gewezen worden op de gevolgen van de AVG. Deze brief kunt u ter kennisname aannemen. U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met