Hier kunt u de veelgestelde vragen vinden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

 

  1. Wanneer neem ik contact op met BWGS om melding te doen van een naderend ontslag van een werknemer?

Het doen van een voormelding van een verwacht ontslag is niet (meer) verplicht. Wel bevelen wij u aan om in een vroegtijdig stadium contact op te nemen met een medewerker BWGS. Graag denken we met u mee hoe een dreigend ontslag voorkomen kan worden of een onvermijdelijk ontslag vormgegeven kan worden conform de inspanningsverplichtingen vanuit de instroomtoets.

  1. Hoe weet ik wat het uitkeringsrecht is van mijn werknemer?

Het uitkeringsrecht van uw werknemer wordt opgebouwd aan de hand van zijn (onderwijs)dienstjaren. Wanneer het totale arbeidsverleden van de betreffende werknemer bekend is, kan een voorlopige berekening van het uitkeringsrecht door ons worden gemaakt. We onderscheiden daarbij een WW-deel en een mogelijk BW-deel van het opgebouwde uitkeringsrecht.

  1. Op welke manier kan ik een vergoedingsverzoek indienen voor de instroomtoets?

Bij het tabblad Downloads treft u het formulier ‘Algemeen vergoedingsverzoek 2018-2019’. U kunt deze voor uw medewerker invullen, met de bijbehorende bijlagen zoals benodigd voor de ontslaggrond waarop u meldt. Welke inspanningsverplichting / bijlagen voor u relevant zijn, vindt u uitgewerkt in hoofdstuk 4 van het reglement.

  1. Ik krijg een beschikking van een inhouding op de bekostiging, wat moet ik doen?

U kunt het overzicht doorsturen naar info@bwgs.nl.">href="mailto:info@bwgs.nl">info@bwgs.nl. Wij zullen vervolgens controleren of de inhouding betrekking heeft op een goedgekeurd dossier. Indien dit het geval is, zal er tot uitbetaling van de inhouding worden overgegaan.

  1. Hoe weet ik of er voor de vacature op mijn school mogelijk een kandidaat vanuit BWGS beschikbaar is?

U kunt geheel vrijblijvend de vacatureruimte op uw school kenbaar maken bij BWGS. Vanuit BWGS worden vervolgens alle werknemers met een sollicitatieplicht op de hoogte gebracht van de vacature. Vervolgens zal bij interesse vanuit de kandidaat op de gebruikelijke wijze het sollicitatietraject worden ingegaan.

Om voor u de eventuele risico’s te verlagen om een benoeming met een ex-uitkeringsgerechtigde aan te gaan, hebben wij een mogelijkheid om ontheffing te krijgen voor de instroomtoets. Zie hiervoor de voorwaarden in het volgende artikel. Ook om uw eigen schoolspecifieke situatie voor te leggen kunt u contact opnemen met een medewerker van BWGS. Graag denken wij met u mee.

  1. Wat kan een uitkeringsgerechtigde verwachten van BWGS?

Naast de re-integratie inspanningen vanuit het Participatiefonds en uitbetaling door UWV, kan de uitkeringsgerechtigde rekenen op ondersteuning door BWGS. Zo wordt maandelijks meegelezen met de sollicitatieactiviteiten van de uitkeringsgerechtigde en kan dit aanleiding zijn voor extra contact. Daarnaast mag ook de uitkeringsgerechtigde gebruik maken van BWGS als het gaat om re-integratieactiviteiten, uitkeringszaken en/of vragen.