17 november 2015

Email DUO – verrekening uitkeringskosten PO

Nieuws_BWGS_2

Momenteel worden meerdere scholen benaderd door DUO met betrekking tot een verrekening van uitkeringskosten die plaats zal vinden in december 2015.

Wellicht ten overvloede, maar het betreft hier een andere verrekening dan die in oktober jl. heeft plaatsgevonden. Het kan overigens wel zo zijn dat het weer om dezelfde ex-medewerker(s) gaat, echter over een andere periode.

Evenals met de verrekening van oktober jl. zal de beschikking worden gepubliceerd in het digitale werkgeversportal op de website van DUO. Omstreeks 20 december a.s. zal deze zichtbaar moeten zijn.

Indien er sprake is van een goedgekeurd vergoedingsverzoek van deze uitkeringskosten dient u een uitdraai van de beschikking naar BWGS op te sturen. Mochten er liquiditeitsproblemen ontstaan naar aanleiding van deze inhoudingen, dan verzoeken we u dit zo snel mogelijk door te geven. BWGS zal er in samenwerking met de afdeling FA van VGS ervoor zorgen dat de terugbetaling zo snel mogelijk geschiedt.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99