7 december 2018

Duurzame inzetbaarheid en subsidies

Nieuws_BWGS_6

Duurzame inzetbaarheid is momenteel een hot item en een erg belangrijk onderdeel van uw personeelsbeleid. Binnen de onderwijssector zijn er verschillende subsidies die u kunnen helpen bij het duurzaam inzetbaar houden van uw personeel. Daarnaast kunnen medewerkers zelf ook al van verschillende middelen gebruik maken. Heeft u al wel eens aan de onderstaande 5 middelen gedacht?

1. Duurzame inzetbaarheidsbudget vanuit de cao RPO 2018:

  • Iedere werknemer heeft jaarlijks recht om 40 uur (basisbudget) van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Deze uren worden na overleg ingezet voor o.a. peer review, studieverlof, coaching, oriĆ«ntatie op mobiliteit of niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden (artikel 8A.4).
  • Voor werknemers vanaf 57 jaar is er een extra bijzonder budget van 130 uur. De werknemer kan deze uren ook inzetten voor de doelen genoemd in artikel 8A.4 van de cao en voor het opnemen van verlof.
  • Nieuw: Voor startende leraren is er een extra budget. Zij krijgen gedurende 3 jaar 40 uur extra om een invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid. Dit budget is bedoeld om deze doelgroep extra ondersteunen bij werkdruk.

2. Deeltijdpensioen via ABP

Hierbij kunnen werknemers zelf bepalen voor hoeveel procent zij pensioen opnemen. Zo kunnen werknemers ervoor kiezen om voor 60% met pensioen te gaan en voor 50% te blijven werken. Hoeveel uren zij blijven werken, staat namelijk los van hoeveel zij aan pensioen opnemen. Er kan gekozen worden voor deeltijdpensioen tussen het 60ste jaar en vijf jaar na de AOW-leeftijd. Wijs uw medewerkers op de jaarlijkse ABP spreekuren die door VGS worden georganiseerd. Dit kan bij voldoende aanmelding ook op schoollocatie.

3. Loonkostenvoordeel (LKV) via het UWV

Heeft u of neemt u 1 of meer oudere werknemers (56 jaar en ouder) en/of werknemers met een arbeidsbeperking (met een uitkering) in dienst? Dan komt u in aanmerking voor het LKV. Het LKV vervangt de Mobiliteitsbonus voor 56-plussers en de Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap.

4. Tijdelijke subsidie ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’

Toekomstperspectief bieden aan 45-plussers. Dat is het doel van de tijdelijke subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers’ van het ministerie van SZW. De regeling stimuleert 45-plussers die minimaal 12 uur per week werken om de regie te nemen over hun loopbaan, wat bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid. Voor 45-plussers in de sector zijn nu 2.500 subsidies beschikbaar tot 1 juli 2019. Meer informatie vindt u in dit document.

5. Loonsuppletie (BWGS)

Dit betreft een aanvulling op het loon. Werknemers kunnen voor deze uitkering in aanmerking komen als zij aansluitend aan hun ontslag of tijdens de duur van hun bovenwettelijke uitkering een nieuwe baan hebben aanvaard tegen een lager dagloon.

Meer informatie via:

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99