11 januari 2016

BWGS premie 2016

Nieuws_BWGS_3

Vanaf 2016 zal de premie rechtstreeks door BWGS bij uw school worden geïncasseerd. Het participatiefonds zal slechts een klein deel van de premie blijven heffen ten behoeve van de wachtgelduitkeringen die zijn begonnen voor het ontstaan van het eigenrisicodragerschap.

Het bestuur van BWGS heeft besloten de premie-inkomsten meer te laten aansluiten bij de uitgaven van ons eigen fonds dan nu, gezien de hoogte van de premie Participatiefonds, het geval was. Derhalve informeren wij u dat het bestuur van de Stichting Beheersing Wachtgeldvolume Gereformeerd Schoolonderwijs (BWGS) het premiepercentage voor 2016 heeft vastgesteld op 3%.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99