29 september 2015

Brief DUO – verrekening uitkeringskosten PO

Nieuws_BWGS_10

Deze week hebben alle scholen een brief ontvangen van DUO rondom de verrekening van uitkeringskosten. Hierin wordt verwezen naar de eerdere mededeling die in juni jl. is gedaan door het Participatiefonds.

In oktober 2015 zullen alle uitkeringskosten voor de jaren 2012 tot september 2015 worden verrekend met de rijksbekostiging, ook voor scholen die zelfstandig wachtgeldbeleid voeren en die bij het Participatiefonds gekenmerkt staan als gemoedsbezwaard.

Let op: tot op heden ontving u bij verrekeningen een aparte beschikking, die u vervolgens aan BWGS stuurde in verband met de vergoeding. Vanaf oktober ontvangt u niet meer deze beschikkingen, maar vindt u deze in het digitale portaal – Overzicht financiële beschikkingen (OFB).

Indien er sprake is van een goedgekeurd vergoedingsverzoek van deze uitkeringskosten dient u een uitdraai van het overzicht naar BWGS op te sturen. Mochten er liquiditeitsproblemen ontstaan naar aanleiding van deze inhoudingen, dan verzoeken we u dit zo snel mogelijk door te geven. BWGS zal er in samenwerking met de afdeling FA van VGS ervoor zorgen dat de terugbetaling zo snel mogelijk geschiedt.

De beschikkingen zijn op dit moment nog niet beschikbaar op de website van DUO, deze verwachten we half oktober.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99