Stichting BWGS

Op grond van de Wet Primair Onderwijs worden werkloosheids- en (loon)suppletie-uitkeringen van voormalig werknemers van scholen in het primair onderwijs ten laste van de laatste werkgever gebracht. Dit brengt een groot financieel risico voor de scholen met zich mee. Tegen betaling van een premie en onder, de in het reglement van BWGS vastgelegde, voorwaarden hebben de bij BWGS aangesloten scholen het risico van werkloosheidslasten bij BWGS afgedekt.


Lees meer over BWGS

Over BWGS

Op grond van de Wet Primair Onderwijs worden werkloosheids- en (loon)suppletie-uitkeringen van voormalig werknemers van scholen in het primair onderwijs ten laste van de laatste werkgever gebracht. Dit brengt een groot financieel risico voor de scholen met zich mee. Tegen betaling van een premie en onder, de in het reglement van BWGS vastgelegde, voorwaarden hebben de bij BWGS aangesloten scholen het risico van werkloosheidslasten bij BWGS afgedekt.

Werkgever

Op grond van de Wet primair onderwijs worden werkloosheids- en (loon)suppletie-uitkeringen van voormalig werknemers van scholen in het primair onderwijs ten laste van de laatste werkgever gebracht. Deze verplichting neemt BWGS van de werkgever over indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Werknemer

Rond de beƫindiging van een dienstverband verstrekt BWGS informatie en advies rondom de aanvraag van uitkeringen en de regels rondom een bovenwettelijke uitkering. Met betrekking tot de werkloosheidsproblematiek blijkt dat vroegtijdig contact met BWGS een belangrijke voorwaarde is om de desbetreffende (potentiƫle) uitkeringsgerechtigde adequate ondersteuning te kunnen bieden.