» Reglement BWGS 2017-2018
Algemeen vergoedingsverzoek 2017-2018
Bijlage 1 Gesprekkencyclus en herplaatsing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bijlage 2 Gesprekkencyclus en herplaatsingsonderzoek
Bijlage 3 Ontslag wegens daling Rijksbekostiging bij ontslagbeleid.
Bijlage 4 Aanbod ondersteuning extern
Bijlage 5 Verlengd aanbod ondersteuning extern
Bijlage 6 Verzoek vrijstellingsregeling

Privacyverklaring BWGS


 

» Reglement (2016-2017)
Bijlage 1 Gesprekkencyclus en herplaatsing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Algemeen vergoedingsverzoek 2016 – 2017
Bijlage 2 Gesprekkencyclus en herplaatsingsonderzoek
Bijlage 3 Ontslag wegens daling Rijksbekostiging bij ontslagbeleid
Bijlage 4 Aanbod ondersteuning extern
Bijlage5 Verlengd aanbod ondersteuning extern
Bijlage 6 Verzoek vrijstellingsregeling


» Machtiging incasseren premies
» Reglement (2015-2016)
» Algemeen vergoedingsverzoek (2015-2016)
» Bijlage 1 Gesprekkencyclus en herplaatsing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
» Bijlage 2 Gesprekkencyclus en herplaatsingsonderzoek
» Bijlage 3 Ontslag wegens daling Rijksbekostiging bij ontslagbeleid
» Bijlage 4 Aanbod ondersteuning extern
» Bijlage 5 Verlengd aanbod ondersteuning extern
» Bijlage 6 Verzoek vrijstellingsregeling

» Jaarverslag BWGS 2015


» Jaarverslag BWGS 2014
» Reglement (2014-2015)


» Reglement (2013-2014)
» Algemeen vergoedingsverzoek (2013-2014)
» Bijlage 1 Gesprekkencyclus en herplaatsing bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
» Bijlage 2 Gesprekkencyclus en herplaatsingsonderzoek
» Bijlage 3 Ontslag wegens daling Rijksbekostiging bij ontslagbeleid
» Bijlage 4 Aanbod ondersteuning extern
» Bijlage 5 Verlengd aanbod ondersteuning extern
» Bijlage 6 Overgangsbepaling ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie


» Jaarverslag BWGS (2013)
» Reglement (2012-2013)
» Gegevens bevoegd gezag po (2012-2013)
» Opgave formatie po (2012-2013)
» Opgave kwalitatieve frictie po (2012-2013)
» Opgave medewerker po (2012-2013)
» Opgave schoonmaakpersoneel po (2012-2013)
» Toelichting po (2012-2013)
» Voormelding verwacht ontslag (2012-2013)

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren BHRM
  info@bwgs.nl
  0180 - 44 26 64
  06 30 99 41 99